Jun 20, 2019   5:54 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Riadenie ADC prevodníka PIC mikrokontrolérom a jeho aplikácia na snímač zaťaženia
Title of topic in English: doplniť
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Summary: Návrh a realizácia riadenia, tzn. konfigurácia, kalibrácia, získanie výsledku prevodu štvorkanálového 24bitového AD prevodníka CIRRUS LOGIC CS5534 pomocou MICROCHIP mikrokontroléra PIC16F876A. Následná aplikácia tohto zapojenia na zobrazovanie hodnoty AD prevodu (hmotnosti) na displeji, pričom ako vstup do AD prevodníka sa použije napätie z tenzometrického snímača zaťaženia. Súčasťou práce bude návrh elektrickej schémy celkového zapojenia, návrh a vytvorenie DPS a vytvorenie programu pre mikrokontrolér v C jazyku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.