16. 12. 2019  10:37 Albína
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Riadenie ADC prevodníka PIC mikrokontrolérom a jeho aplikácia na snímač zaťaženia
Názov témy anglicky: doplniť
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miriam Iringová, PhD.
Abstrakt: Návrh a realizácia riadenia, tzn. konfigurácia, kalibrácia, získanie výsledku prevodu štvorkanálového 24bitového AD prevodníka CIRRUS LOGIC CS5534 pomocou MICROCHIP mikrokontroléra PIC16F876A. Následná aplikácia tohto zapojenia na zobrazovanie hodnoty AD prevodu (hmotnosti) na displeji, pričom ako vstup do AD prevodníka sa použije napätie z tenzometrického snímača zaťaženia. Súčasťou práce bude návrh elektrickej schémy celkového zapojenia, návrh a vytvorenie DPS a vytvorenie programu pre mikrokontrolér v C jazyku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.