Sep 19, 2019   8:17 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Title of topic in English: The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Summary: Bude sa študovať vplyv vybraných typov reaktívnych aditív na spracovateľské a fyzykálno-mechanické vlastnosti zmesi PLA/PHB. Taktiež sa bude skúmať mechanizmus pôsobenia vybraných plnív na PLA/PHB zmesi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PSP Natural and Synthetic Polymers-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.