22. 9. 2019  7:57 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Názov témy anglicky: The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Abstrakt: Bude sa študovať vplyv vybraných typov reaktívnych aditív na spracovateľské a fyzykálno-mechanické vlastnosti zmesi PLA/PHB. Taktiež sa bude skúmať mechanizmus pôsobenia vybraných plnív na PLA/PHB zmesi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméry-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.