21. 10. 2019  10:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Názov témy anglicky: The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Leona Omaníková, PhD.
Abstrakt: Bude sa študovať vplyv vybraných typov reaktívnych aditív na spracovateľské a fyzykálno-mechanické vlastnosti zmesi PLA/PHB. Taktiež sa bude skúmať mechanizmus pôsobenia vybraných plnív na PLA/PHB zmesi.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.