14. 12. 2019  11:54 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov
Názov témy anglicky: Calculation of anaerobic sludge digestion at WWTP with dosing of external organic substratessludge
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Výpočet vyhrievanej anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s uvažovaným dovozom koncentrovaných organických substrátov. Výpočet bude zameraný na objemy stabilizačných reaktorov, produkcie bioplynu a energie, produkcie surových a stabilizovaných kalov a zloženie kalovej vody. Súčaťou výpočtu bude aj výpočet ďalších objektov ČOV, ktoré sú napojené na stabilizáciu kalov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.