Oct 19, 2019   3:26 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výpočet anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s dávkovaním externých organických substrátov
Title of topic in English: Calculation of anaerobic sludge digestion at WWTP with dosing of external organic substratessludge
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Výpočet vyhrievanej anaeróbnej stabilizácie kalov na ČOV s uvažovaným dovozom koncentrovaných organických substrátov. Výpočet bude zameraný na objemy stabilizačných reaktorov, produkcie bioplynu a energie, produkcie surových a stabilizovaných kalov a zloženie kalovej vody. Súčaťou výpočtu bude aj výpočet ďalších objektov ČOV, ktoré sú napojené na stabilizáciu kalov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.