Sep 21, 2019   6:54 a.m. Matúš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami
Title of topic in English: Fibres from PLA dyed special dyestuffs
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Summary: Fluorescenčné alebo fotochrómne pigmenty sa v súčasnosti najviac používajú pri povrchových úpravách textilných materiálov. Účinok týchto pigmentov v závislosti od spôsobu nanášacej technológie resp. použitých materiálov veľmi rýchlo klesá, až sa stráca. Bakalárska práca bude zameraná na prípravu vlákien z polyméru z obnoviteľných zdrojov aditivovaných neupravenými a upravenými špeciálnymi pigmentami v hmote vlákna, čím by sa mal ich účinok predĺžiť. V práci bude študovaný vplyv použitých pigmentov na štruktúru, mechanickofyzikálne a koloristické vlastnosti pripravených vlákien.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.