18. 10. 2019  13:46 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami
Názov témy anglicky: Fibres from PLA dyed special dyestuffs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt: Fluorescenčné alebo fotochrómne pigmenty sa v súčasnosti najviac používajú pri povrchových úpravách textilných materiálov. Účinok týchto pigmentov v závislosti od spôsobu nanášacej technológie resp. použitých materiálov veľmi rýchlo klesá, až sa stráca. Bakalárska práca bude zameraná na prípravu vlákien z polyméru z obnoviteľných zdrojov aditivovaných neupravenými a upravenými špeciálnymi pigmentami v hmote vlákna, čím by sa mal ich účinok predĺžiť. V práci bude študovaný vplyv použitých pigmentov na štruktúru, mechanickofyzikálne a koloristické vlastnosti pripravených vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMATxA chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.