21. 8. 2019  18:23 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modifikované PLA vlákna pre textilné účely
Názov témy anglicky: Modified Fibres from PLA for textile application
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na prípravu vlákien z kyseliny polymliečnej (PLA) modifikovaných polymérmi resp. nízkomolekulovými aditívami. V práci sa bude sledovať vplyv koncentrácie použitých zložiek na reologické termické vlastnosti pripravených polymérnych systémov, vpyv podmienok prípravy a starnutia na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru, termické, mechanickofyzikálne a termomechanické vlastnosti pripravených PLA vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.