Oct 18, 2019   5:41 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výpočet alternatív kalového hospodárstva ČOV
Title of topic in English: Calculation of sludge treatment alternatives at WWTP
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Výpočet scenárov kalového hospodárstva ČOV v závislosti od technológie čistenia odpadových vôd. Výpočet bude zameraný na rozhodujúce parametre objektov kalového hospodárstva na ČOV v alternatívach: vodná linka bez resp. s odstraňovaním nutrientov, prítomnosť resp. absencia zahustenia surových kalov, spracovanie kalovej vody, zrážanie resp. biologické odstraňovanie fosforu atď. Hlavná pozornosť bude venovaná objemom reaktorov, produkcii bioplynu a energie, produkcii surových a stabilizovaných kalov, zloženiu kalovej vody, spotrebe chemikálií pri odvodňovaní kalov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.