17. 10. 2019  18:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA
Názov témy anglicky: Structure and properties of fibres based on PLA
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na prípravu vlákien z kyseliny polymliečnej (PLA) modifikovaných polymérnymi resp. nízkomolekulovými aditívami. V práci sa bude sledovať vplyv koncentrácie použitých aditív, vplyv podmienok prípravy a starnutia na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru, mechanickofyzikálne a termomechanické vlastnosti pripravených vlákien.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.