Oct 17, 2019   11:37 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Koloristické vlastnosti PLA vlákien
Title of topic in English: Coloured properties of PLA fibres
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Summary: Špeciálne pigmenty (fluorescenčné a fotochrómne ) sa v súčasnosti najviac aplikujú na textilné materiály pomocou povrchových procesov. Stabilita takto aplikovaných pigmentov na textilných materiáloch je nízka, až sa stráca. Diplomová práca bude zameraná na prípravu vlákien z polyméru z obnoviteľných zdrojov (PLA) farbených špeciálnymi pigmentami v hmote vlákna s cieľom predĺženia ich účinok. V práci sa bude sledovať vplyv koncentrácie použitých pigmentov ako aj vplyv podmienok prípravy na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru, mechanickofyzikálne, termomechanické a koloristické vlastnosti PLA vlákien farbených v hmote a ich porovnanie s PLA vláknami vyfarbenými z roztoku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-PKG Plastics and Rubber

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.