20. 8. 2019  1:10 Anabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Koloristické vlastnosti PLA vlákien
Názov témy anglicky: Coloured properties of PLA fibres
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt: Špeciálne pigmenty (fluorescenčné a fotochrómne ) sa v súčasnosti najviac aplikujú na textilné materiály pomocou povrchových procesov. Stabilita takto aplikovaných pigmentov na textilných materiáloch je nízka, až sa stráca. Diplomová práca bude zameraná na prípravu vlákien z polyméru z obnoviteľných zdrojov (PLA) farbených špeciálnymi pigmentami v hmote vlákna s cieľom predĺženia ich účinok. V práci sa bude sledovať vplyv koncentrácie použitých pigmentov ako aj vplyv podmienok prípravy na nadmolekulovú a morfologickú štruktúru, mechanickofyzikálne, termomechanické a koloristické vlastnosti PLA vlákien farbených v hmote a ich porovnanie s PLA vláknami vyfarbenými z roztoku.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.