Oct 17, 2019   4:30 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv recyklovaného PET na vlastností zmesných PET systémov
Title of topic in English: Effect of recycled PET on the properties of blended PET systems
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Summary: Súčasná doba je charakteristická enormnou výrobou a používaním obalov a predmetov jednorázového použitia z plastov. Charakter ich použitia a životnosti zvyšuje aj množstvo odpadu, čo predstavuje záťaž pre životné prostredie. Ich likvidácia je náročná a preto sa zvyšuje tlak na ich recykláciu a následn použitie pri príprave nových obalov, resp predmetov jednorázového použitia. Jedným z takýchto materiálov s možnosťou ich recyklácie sú PET fľaše pre nealkoholické nápoje. Recyklovaný PET, ktorý sa pridáva pri výrobe do fliaš do originálneho PET materiálu, spôsobuje problémy s kvalitou výrobkov. Diplomová práca sa bude zaoberať vplyvom obsahu recyklovaného PET na reologické, termické a mechanickofyzikálne vlastnosti zmesných (recyklovaný PET/PET) systémov na výrobu fliaš.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-PKG Plastics and Rubber

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.