21. 9. 2019  23:53 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv recyklovaného PET na vlastností zmesných PET systémov
Názov témy anglicky: Effect of recycled PET on the properties of blended PET systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Abstrakt: Súčasná doba je charakteristická enormnou výrobou a používaním obalov a predmetov jednorázového použitia z plastov. Charakter ich použitia a životnosti zvyšuje aj množstvo odpadu, čo predstavuje záťaž pre životné prostredie. Ich likvidácia je náročná a preto sa zvyšuje tlak na ich recykláciu a následn použitie pri príprave nových obalov, resp predmetov jednorázového použitia. Jedným z takýchto materiálov s možnosťou ich recyklácie sú PET fľaše pre nealkoholické nápoje. Recyklovaný PET, ktorý sa pridáva pri výrobe do fliaš do originálneho PET materiálu, spôsobuje problémy s kvalitou výrobkov. Diplomová práca sa bude zaoberať vplyvom obsahu recyklovaného PET na reologické, termické a mechanickofyzikálne vlastnosti zmesných (recyklovaný PET/PET) systémov na výrobu fliaš.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.