15. 10. 2019  21:46 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty
Názov témy anglicky: Testing of various concentrations of plasticizers influence on dermal fibroblasts
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ida Vašková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ida Vašková, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na sledovanie vplyvu rôznych koncentrácií plastifikátorov potenciálne využiteľných ako spracovateľské prísady do biopolymérnych materiálov pre medicínske aplikácie. Bude sledovaný vplyv na morforlógiu a delenie živých buniek in vitro.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPTN437M1_4B Makromolekulová chémia