30. 10. 2020  0:25 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve
Názov témy anglicky:
Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Ida Vašková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Ida Vašková, PhD.
Abstrakt:
V rámci bakalárskej práce budú pripravené biodegradovateľné polymérne materiály s vhodnými spracovateľskými prísadami, ktoré budú následne testované vzhľadom na ich možný cytotoxický účinok na dermálne fibroblasty. Bude uskutočnený test kontaktnej toxicity a agar-difúzny test.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FCHPT
N437M1_4B Makromolekulová chémia