Oct 21, 2019   6:05 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad
Title of topic in English: Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ida Vašková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ida Vašková, PhD.
Summary: Diplomová práca bude zameraná na testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel s potenciálom pre využitie ako spracovateľské prísady do biopolymérnych materiálov pre medicínske účely. Bude testovaná cytotoxicita zmäkčovadiel pomocou biologického modelu, ktorý budú tvoriť dermálne fibroblasty. Následne budú pripravené biopolymérne materiály s vhodnými spracovateľskými prísadami a bude sledovaný účinok spôsobu spracovania materiálov na ich cytotoxicitu a vnútornú štruktúru. Cytotoxicita pripravených materiálov bude hodnotená na základe testu kontaktnej toxicity, agar-difúzneho testu a rastovej krivky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-PSP Natural and Synthetic PolymersI-PSP-PKG Plastics and Rubber

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.