18. 2. 2020  11:40 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad
Název tématu anglicky: Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ida Vašková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ida Vašková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel s potenciálom pre využitie ako spracovateľské prísady do biopolymérnych materiálov pre medicínske účely. Bude testovaná cytotoxicita zmäkčovadiel pomocou biologického modelu, ktorý budú tvoriť dermálne fibroblasty. Následne budú pripravené biopolymérne materiály s vhodnými spracovateľskými prísadami a bude sledovaný účinok spôsobu spracovania materiálov na ich cytotoxicitu a vnútornú štruktúru. Cytotoxicita pripravených materiálov bude hodnotená na základe testu kontaktnej toxicity, agar-difúzneho testu a rastovej krivky.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.