22. 11. 2019  14:06 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad
Názov témy anglicky: Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ida Vašková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ida Vašková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel s potenciálom pre využitie ako spracovateľské prísady do biopolymérnych materiálov pre medicínske účely. Bude testovaná cytotoxicita zmäkčovadiel pomocou biologického modelu, ktorý budú tvoriť dermálne fibroblasty. Následne budú pripravené biopolymérne materiály s vhodnými spracovateľskými prísadami a bude sledovaný účinok spôsobu spracovania materiálov na ich cytotoxicitu a vnútornú štruktúru. Cytotoxicita pripravených materiálov bude hodnotená na základe testu kontaktnej toxicity, agar-difúzneho testu a rastovej krivky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.