Oct 24, 2019   6:17 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vyhodnotenie vybraných obecných ČOV
Title of topic in English: Evaluation of munucipal WWTP
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať vyhodnotením prevádzky a návrhom opatrení pre vybrané obecné ČOV s rôznymi technológiami (odstraňovanie nutrientov resp. bez odstraňovania nutrientov, separácia kalu sedimentáciou resp. filtráciou, dosiahnuteľná kvalita vody, optimalizácia parametrov aktivácie, regulácia procesov atď.). Diplomová opráca sa bude riešiť v spolupráci s firmou dodávajúcou a prevádzkujúcou ČOV.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.