16. 10. 2019  14:38 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vyhodnotenie vybraných obecných ČOV
Názov témy anglicky: Evaluation of munucipal WWTP
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať vyhodnotením prevádzky a návrhom opatrení pre vybrané obecné ČOV s rôznymi technológiami (odstraňovanie nutrientov resp. bez odstraňovania nutrientov, separácia kalu sedimentáciou resp. filtráciou, dosiahnuteľná kvalita vody, optimalizácia parametrov aktivácie, regulácia procesov atď.). Diplomová opráca sa bude riešiť v spolupráci s firmou dodávajúcou a prevádzkujúcou ČOV.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.