Oct 22, 2019   5:13 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Title of topic in English: Optimisation of industrial WWTP operation
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Summary: Práca sa bude riešiť na ČOV v priemyselnom parku. Cieľom bude vyhodnotiť prevádzku, definovať riziká a navrhnúť resp. laboratórne overiť opatrenia na zvýšenie kvality vyčistenej vody a na redukciu prevádzkových nákladov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.