28. 5. 2020  10:48 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Názov témy anglicky:
Optimisation of industrial WWTP operation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Abstrakt: Práca sa bude riešiť na ČOV v priemyselnom parku. Cieľom bude vyhodnotiť prevádzku, definovať riziká a navrhnúť resp. laboratórne overiť opatrenia na zvýšenie kvality vyčistenej vody a na redukciu prevádzkových nákladov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.