17. 10. 2019  7:36 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie povrchového odtoku na malom povodí
Názov témy anglicky: Modeling of the surface runoff in small river basin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Abstrakt: .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.