Jul 16, 2019   12:03 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Prieluka v meste Prešov
Title of topic in English: The free space between buildings in the town Prešov
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Architecture - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Summary: Predmetom riešenia je návrh novej zástavby v prieluke nachádzajúcej sa v centrálnej mestskej zóne v meste Prešov. V návrhu je nutné rešpektovať regulatívy územného plánu mesta. V návrhu uvažovať s viacúčelovým využitím objektu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-PSA Building Construction and Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.