23. 7. 2019  19:38 Oľga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Experimentálny výskum povrchového odtoku
Názov témy anglicky: The experimental research of the surface runoff
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michaela Danáčová, PhD.
Abstrakt: .Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-KKP krajinárstvo a krajinné plánovanie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.