18. 7. 2019  20:12 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja
Název tématu anglicky: Numerical simulations of torsional vibrations of the drilling tool
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Abstrakt: 1.Proces trieskového obrábania - vŕtania 2.Popis vzniku kmitania pri procese vŕtania 3.Návrh koncepcie pre elimináciu torzných kmitov vŕtacieho nástroja 4.Numerické simulácie a analýza torzných kmitov vŕtacieho nástrojaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.