17. 7. 2019  16:51 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Numerické simulácie torzných kmitov vŕtacieho nástroja
Názov témy anglicky: Numerical simulations of torsional vibrations of the drilling tool
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Abstrakt: 1.Proces trieskového obrábania - vŕtania 2.Popis vzniku kmitania pri procese vŕtania 3.Návrh koncepcie pre elimináciu torzných kmitov vŕtacieho nástroja 4.Numerické simulácie a analýza torzných kmitov vŕtacieho nástrojaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.