Jun 26, 2019   3:50 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Určenie parametrov miestnej geodetickej siete
Title of topic in English: Specify the local geodetic network parameters
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Surveying - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
Summary: Účel miestnej geodetickej siete. Návrh a charakteristika miestnej geodetickej siete - konfigurácia, štruktúra siete, voľba súradnicového systému, stabilizácia a signalizácia bodov. Návrh metódy merania a určenia priestorovej polohy bodov siete. Odhad parametrov 1. a 2. radu bodov siete s využitím programu PLS. Analýza výsledkov. Číselná a grafická interpretácia výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.