Sep 16, 2019   4:49 a.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Title of topic in English: Emissions from passenger cars versus electromobility
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Summary: Diplomová práca je zameraná na analýzu emisií z osobnej automobilovej dopravy a výpočet redukcie základných znečisťujúcich látok do vonkajšieho ovzdušia zo spaľovania palív pri nahradení dieselového, resp. benzínového vozidla elektromobilom. V neposlednom rade budú do výpočtu zahrnuté aj nepriame emisie z výroby elektrickej energie potrebnej na pohon elektromobilu a jednotlivé emisné výpočty budú vzájomne porovnávané.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TOZP Environmental Protection Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.