12. 8. 2020  3:13 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Názov témy anglicky: Emissions from passenger cars versus electromobility
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na analýzu emisií z osobnej automobilovej dopravy a výpočet redukcie základných znečisťujúcich látok do vonkajšieho ovzdušia zo spaľovania palív pri nahradení dieselového, resp. benzínového vozidla elektromobilom. V neposlednom rade budú do výpočtu zahrnuté aj nepriame emisie z výroby elektrickej energie potrebnej na pohon elektromobilu a jednotlivé emisné výpočty budú vzájomne porovnávané.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.