24. 8. 2019  7:08 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Emisie z osobnej automobilovej dopravy verzus elektromobilita
Názov témy anglicky: Emissions from passenger cars versus electromobility
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva - ÚCHEI FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na analýzu emisií z osobnej automobilovej dopravy a výpočet redukcie základných znečisťujúcich látok do vonkajšieho ovzdušia zo spaľovania palív pri nahradení dieselového, resp. benzínového vozidla elektromobilom. V neposlednom rade budú do výpočtu zahrnuté aj nepriame emisie z výroby elektrickej energie potrebnej na pohon elektromobilu a jednotlivé emisné výpočty budú vzájomne porovnávané.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.