Jun 25, 2019   11:37 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie hmotnostnej spektrometrie pri diagnostike metabolických porúch
Title of topic in English: Utilization of mass spectrometry in diagnosis of metabolic disorders
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Summary: Hmotnostná spektrometria a jej tandem sú kľúčovou technológiou v oblasti vyšetrovania metabolických porúch a novorodeneckého skríningu. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach použitých pri diagnostike metabolických porúch. Experimentálna práca bude zameraná na použitie sofistikovaného vybavenia tandemu hmotnostnej spektrometrie a bude sa realizovať v Banskej Bystrici.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.