18. 10. 2019  7:07 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie hmotnostnej spektrometrie pri diagnostike metabolických porúch
Názov témy anglicky: Utilization of mass spectrometry in diagnosis of metabolic disorders
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Abstrakt: Hmotnostná spektrometria a jej tandem sú kľúčovou technológiou v oblasti vyšetrovania metabolických porúch a novorodeneckého skríningu. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach použitých pri diagnostike metabolických porúch. Experimentálna práca bude zameraná na použitie sofistikovaného vybavenia tandemu hmotnostnej spektrometrie a bude sa realizovať v Banskej Bystrici.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.