May 26, 2019   6:58 a.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza forenzných vzoriek plynovou chromatografiou
Title of topic in English: Analysis of forensic samples by gas chromatography
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Summary: Forenzné vzorky na miestach po výbuchu obsahujú často prchavé organické látky, identifikáciou ktorých je možné usudzovať o zdroji a materiáloch, ktoré výbuch zapríčinili. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach na analýzu energetických materiálov. Experimentálna práca bude venovaná chromatografickej separácii prchavých/semiprchavých nitrozlúčenín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.