Oct 15, 2019   6:02 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v mliečnych výrobkoch
Title of topic in English: Determination of selected pesticide residues in milk products
State of topic: approved (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Summary: Pesticídy sa vyskytujú v komplexných vzorkách na nízkych koncentračných hladinách a je potrebné efektívne a zároveň ekologicky odstrániť zložky, ktoré budú interferovať so stanovením pesticídov. Cieľom experimentálneho projektu bude štúdium rôznych parametrov na extrakciu pesticídov zo vzoriek mliečnych výrobkov, vyhodnotenie a spracovanie nameraných údajov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOT Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.