Oct 14, 2019   3:09 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bilancia prchavých organických látok z prevádzky používajúcej organické rozpúšťadlá
Title of topic in English: Balance of volatile organic compounds from industrial surface treatments installation
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Alena Popovičová, PhD.
Summary: Diplomová práca je zameraná na bilanciu prchavých organických látok v konkrétnej prevádzke povrchových úprav automobilových komponentov – stanovenie relevantných bilančných prúdov a výpočet celkových emisií prchavých organických látok. Súčasťou práce bude stanovenie prepočítavacieho koeficientu VOC konkrétnej prevádzky na celkový organický uhlík (TOC) a výpočet redukcie celkovej emisie VOC v prípade inštalácie zariadenia na znižovanie emisií VOC. Budú vytvárané viaceré prípadové štúdie pre rôzne druhy odlučovacích zariadení. Pre jednotlivé štúdie budú vypočítavané celkové emisie VOC a redukcie VOC budú vzájomne porovnávané.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.