Oct 20, 2019   8:49 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Separácia nitroaromátov plynovou chromatografiou
Title of topic in English: Separation of nitroaromatic compounds by gas chromatography
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Summary: Forenzné vzorky obsahujú často prchavé organické látky, identifikáciou ktorých je možné usudzovať o zdroji a materiáloch, ktoré výbuch zapríčinili. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o separácii nitroaromatických látok. Experimentálna práca bude venovaná voľbe podmienok na separáciu nitrozlúčenín.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.