21. 8. 2019  21:00 Jana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Separácia nitroaromátov plynovou chromatografiou
Názov témy anglicky: Separation of nitroaromatic compounds by gas chromatography
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Abstrakt: Forenzné vzorky obsahujú často prchavé organické látky, identifikáciou ktorých je možné usudzovať o zdroji a materiáloch, ktoré výbuch zapríčinili. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o separácii nitroaromatických látok. Experimentálna práca bude venovaná voľbe podmienok na separáciu nitrozlúčenín.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.