19. 9. 2019  13:08 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie mikroextrakcie kvapalinou na izoláciu rezíduí pesticídov zo vzoriek na báze mlieka
Názov témy anglicky: Utilization of microextraction by liquid solvent for isolation of pesticide residues from milk-based samples
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Abstrakt: 1. Literárna rešerš 2. Voľba relevantných parametrov analytickej metódy mikroextrakciu kvapalina-kvapalina na izoláciu a zakoncentrovanie rezíduí pesticídov zo vzoriek mlieka a mliečnych výrobkov 3. Separácia a stanovenie pesticídov metódou plynovej chromatografie 4. Analýza reálnych vzoriekObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.