19. 9. 2019  12:59 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium procesu kryštalizácie zmesí PLA/PHB/TPS
Názov témy anglicky: Study of Crystallization Proces of PLA/PHB/TPS Blends
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Tomanová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na štúdium procesu kryštalizácie biodegradovateľných zmesí PLA/PHB/TPS. Bude sa sledovať vplyv vybraných nukleačných činidiel na vlastnosti pripravených zmesí PLA/PHB/TPS s meniacou sa koncentráciou jednotlivých polymérnych zložiek. Sledovať sa bude najmä proces kryštalizácie, ako aj mechanické a reologické vlastnosti zmesí.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.