Oct 14, 2019   3:41 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh postupu odstraňovania sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu
Title of topic in English: Proposal for a procedure for decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Summary: Farbivá, ktoré sa využívajú vo viacerých odvetviach priemyslu, sa vyznačujú nielen výrazným sfarbením odpadových vôd ale aj toxickými účinkami na mikroorganizmy aktivovaného kalu a vodného prostredia. Cieľom projektu je vypracovať návrh postupu odstránenia sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd, a to pre dve alternatívy: a, zníženie toxicity odpadových vôd s cieľom umožnenia následného biologického čistenia predmetných odpadových vôd, b, zníženie toxicity odpadových vôd pre ich vypúšťaním do recipienta. Pre obidve alternatívy budú uvažované separačné aj degradačné procesy. Efektívnosť procesov bude posudzovaná z hľadiska výkonnosti procesov a súvisiacich prevádzkových nákladov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.