25. 6. 2019  12:16 Tadeáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh postupu odstraňovania sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu
Název tématu anglicky: Proposal for a procedure for decolourization and detoxification of wastewater from the pulp and paper industry
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Abstrakt: Farbivá, ktoré sa využívajú vo viacerých odvetviach priemyslu, sa vyznačujú nielen výrazným sfarbením odpadových vôd ale aj toxickými účinkami na mikroorganizmy aktivovaného kalu a vodného prostredia. Cieľom projektu je vypracovať návrh postupu odstránenia sfarbenia a detoxikácie odpadových vôd, a to pre dve alternatívy: a, zníženie toxicity odpadových vôd s cieľom umožnenia následného biologického čistenia predmetných odpadových vôd, b, zníženie toxicity odpadových vôd pre ich vypúšťaním do recipienta. Pre obidve alternatívy budú uvažované separačné aj degradačné procesy. Efektívnosť procesov bude posudzovaná z hľadiska výkonnosti procesov a súvisiacich prevádzkových nákladov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.