Oct 16, 2019   3:50 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh informačného systému pre nábytkársku spoločnosť
Title of topic in English: Proposal of the information system for the furniture company
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Summary: Práca pozostáva z analýzy problémovej oblasti, vytvorenia modelu firemných procesov v notácii BPMN a špecifikácie katalógu používateľských požiadaviek. Následne je potrebné navrhnúť model systému s využitím UML, vykonať dátovú analýzu a vytvoriť databázu pre IS. Poslednou etapou je navrhnutie používateľského rozhrania aplikácie a jeho čiastočná implementácia vo zvolenom vývojovom prostredí. Implementovanú aplikáciu je potrebné otestovať a vypracovať základnú projektovú dokumentáciu. Tema je rezervovana pre Bc. S. PotrokLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.