23. 8. 2019  20:46 Filip
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Simulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stoky
Název tématu anglicky: Simulation of stormwater surface runoff in an urbanised basin
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Holubec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Holubec, PhD.
Abstrakt: Simulácia zrážkovo-odtokového procesu na konkrétnom povodí stoky s využitím softvérových nástrojov (EPA SWMM, SeWaCAD, MIKE Urban) Rozsah práce a konkrétne ciele budú bližšie špecifikované v zadaní práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.