22. 9. 2019  11:49 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Simulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stoky
Názov témy anglicky: Simulation of stormwater surface runoff in an urbanised basin
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Holubec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Holubec, PhD.
Abstrakt: Simulácia zrážkovo-odtokového procesu na konkrétnom povodí stoky s využitím softvérových nástrojov (EPA SWMM, SeWaCAD, MIKE Urban) Rozsah práce a konkrétne ciele budú bližšie špecifikované v zadaní práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.