14. 11. 2019  7:39 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia informačného systému určeného pre školenia v priemyselnom podniku
Názov témy anglicky: Design and implementation of an information system for training in an industrial enterprise
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Vladimír Liška, PhD.
Abstrakt: 1. Vykonajte analýzu problémovej oblasti a špecifikujte katalóg používateľských požiadaviek na systém. 2. Vytvorte funkčný model systému. 3. Vykonajte dátovú analýzu a vytvorte databázu pre IS. 4. Navrhnite používateľské rozhranie systému a čiastočne ho implementujte. 5. Otestujte aplikáciu a vypracujte dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.