22. 10. 2020  15:03 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vodohospodárske riešenie vodných plôch v krajine
Názov témy anglicky:
Evaluation of water bodies in landscape
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca bude obsahovať stručnú rešerš o danej problematike a vykoná vybrané (vedúcim práce) vodohospodárske a krajinárske analýzyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-STOP stavby na tvorbu a ochranu prostredia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.