18. 9. 2019  20:10 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vodohospodárske riešenie vodných plôch v krajine
Názov témy anglicky: Evaluation of water bodies in landscape
Stav témy: schválené (prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra vodného hospodárstva krajiny - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Abstrakt: Práca bude obsahovať stručnú rešerš o danej problematike a vykoná vybrané (vedúcim práce) vodohospodárske a krajinárske analýzyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-STOP stavby na tvorbu a ochranu prostredia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.