16. 9. 2019  14:43 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Regenerácia rozpúšťadiel s iónovou kvapalinou vo vákuovej krátkocestnej odparke
Název tématu anglicky: Regeneration of solvents with ionic liquid in short-path vacuum evaporator
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Štefan Schlosser, CSc.
Abstrakt: Regenerácia rozpúšťadiel s fosfóniovými iónovými kvapalinami (IK) nasýtenými karboxylovou kyselinou vo vákuovej krátkocestnej odparke so stieraným filmom. Experimentálne určenie podmienok regenerácie na dosiahnutie čo najvyššieho výťažku kyseliny z kvartérneho extraktu. Detailnejší opis destilácie binárnych roztokov. Návrh regeneračného procesu s materiálovou a tepelnou bilanciou. Publikácie vedúceho sú na web stránke https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Schlosser/?ev=prf_highlOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-CHI chemické inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.